BK INTER BRATISLAVA

Streda 20.3.2019
 

Partneri

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER:


      SPP                                www.spp.sk

 


HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI:


        ROYALBUS                  www.royalbus.sk

                    


        SAROUTE, s.r.o.           www.saroute.eu

   


                COLAS, s.r.o.                www.colassk.com

             


   ICZ Slovakia a.s.                           www.icz.sk

 


   Z+M servis a.s.                              www.zmservis.sk

 


       ALES a.s.                                       www.ales.sk


   Disig a.s.                                    www.disig.sk


   LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice   www.lynx.sk    


   UNCS Slovakia                              www.uncsslovakia.sk

 


      HOTEL ZUR BURG                   www.hotel-zurburg.com

  


    Slovanet a.s.                                 www.slovanet.sk

    


  Alfasol s.r.o.                                www.alfasol.sk

 


  Slovak Lines, a.s.                     www.slovaklines.sk

 


REKLAMNÍ PARTNERI:


       PNEU DT s.r.o.                  www.pneudt.sk

 


      McCarter a.s.                   www.mccarter.sk


    COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o.    www.copy-print.sk

 


    Simply Supplies s.r.o.      www.simplysupplies.sk

    


    Bittner print s.r.o.            www.bittner.sk  

   
 


     TRANSPETROL, a.s.          www.transpetrol.sk

  


       EPICURE - Časopis na úrovni      www.epicure.sk

          


        Aquapark Senec               www.aquaparksenec.sk


         SPALDING                       

        


         LUCKA                              www.lucka.sk

    


         Predpredaj.sk                   www.predpredaj.sk

 


         GREEN RESIDENCE         www.greenresidence.sk

 


         MILOŠ MÁŤUŠ                   www.vinomatus.sk

        


         FytChem s.r.o.

 


Výživové produkty DXN aj DuoLife a iné ponúka MEGREZ s.r.o. “Zdravie z prírody”
Miletičova 15 (pasáž trhoviska), Bratislava


                      www.dxn2u.eu/pws/310003018


                   https://bkinter.myduolife.com/shop.html  


           https://bkinter.myduolife.com/register/initial.html