BK INTER BRATISLAVA

Pondelok 25.3.2019
 

Juniori

Tréner:  Michal Pešta

Mobil:   +421 911 636 812
Email:   pesta@bkinter.sk

Tréningy:  
         Pondelok:  16:30 - 18:00 HANT malá / 20:00 - 21:30 HANT veľká / 18:45 - 19:30 Mladosť - regenerácia
         Utorok:      20:00 - 21:30 HANT veľká
         Streda:      19:00 - 20:30 HANT veľká
         Štvrtok:     16:30 - 18:00 HANT veľká
         Piatok:       19:00 - 20:30 HANT veľká

Klubové príspevky:
         obdobie:  1.8.2016 - 30.6.2017
         550 EUR / sezóna
         Číslo účtu:  2943009261 / 1100
         IBAN:        SK4611000000002943009261
         Variabilný symbol:  03
         Špecifický symbol:  Rodné číslo
         Poznámka:  Meno a priezvisko športovca

         Poplatok je možno uhrádzať aj v mesačných splátkach 50 EUR vždy k 15. dňu v príslušnom mesiaci.
         Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy.
         Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie.