BK INTER BRATISLAVA

Pondelok 25.3.2019
 

Mladší žiaci

Tréner:  Michal Pešta

Mobil:   +421 911 636 812
Email:   pesta@bkinter.sk

Tréningy:  
         Pondelok:  15:00 - 16:30 HANT veľká / 18:00 - 18:45 Mladosť - regenerácia
         Utorok:      17:30 - 19:00 Mladosť
         Streda:      15:00 - 16:30 Mladosť
         Štvrtok:     15:00 - 16:30 HANT malá
         Piatok:      15:00 - 16:30 HANT malá

Klubové príspevky:
         obdobie:  1.8.2016 - 30.6.2017
         440 EUR / sezóna
         Číslo účtu:  2943009261 / 1100
         IBAN:        SK4611000000002943009261
         Variabilný symbol:  03
         Špecifický symbol:  Rodné číslo
         Poznámka:  Meno a priezvisko športovca

         Poplatok je možno uhrádzať aj v mesačných splátkach 40 EUR vždy k 15. dňu v príslušnom mesiaci.
         Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy.
         Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie.