BK INTER BRATISLAVA

Pondelok 25.3.2019
 

Mladší mini

 

Tréner:  Roman Ivan

Mobil:   +421 908 814 309
Email:   ivan@bkinter.sk 

 

 

 

 

Asistent:  Michal Rosival

Mobil:   +421 903 997 221
Email:   rosival@bkinter.sk

 

 

 

Tréningy:  

         Pondelok:  15:00 - 16:30 HANT malá / 18:00 - 19:30 Mladosť - regenerácia (podľa situácie)
         Utorok:      15:00 - 16:30 HANT veľká
         Streda:      16:30 - 18:00 HANT malá
         Štvrtok:     
         Piatok:      18:00 - 19:30 HANT Mladosť

Klubové príspevky:
         obdobie:  1.8.2016 - 30.6.2017
         330 EUR / sezóna
         Číslo účtu:  2943009261 / 1100
         IBAN:        SK4611000000002943009261
         Variabilný symbol:  03
         Špecifický symbol:  Rodné číslo
         Poznámka:  Meno a priezvisko športovca

         Poplatok je možno uhrádzať aj v mesačných splátkach 30 EUR vždy k 15. dňu v príslušnom mesiaci.
         Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy.
         Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie.